aptekapodsloncem.pl

Zdrowy styl życia

bhp
Zdrowie

Bhp w laboratorium

Praca wykonywana w laboratorium chemicznym wymaga zdecydowanie większej uwagi i ostrożności niż w innych miejscach. Należy także sumiennie przestrzegać przepisów porządkowych oraz przepisów bhp. Praca w laboratorium może być niebezpieczna, ale tylko w przypadku, kiedy nie zachowuje się głównych środków bezpieczeństwa. W tym miejscu należy pracować z rozwagą oraz zachowaniem zdrowego rozsądku.

Bezpieczeństwo w laboratorium

Przede wszystkim w laboratorium obowiązuje praca w fartuchach, a także w okularach ochronnych. Fartuch musi być zapinany na guziki i nie może być uszyty z włókien syntetycznych, które są łatwopalne. Zaleca się biały kolor fartucha, co będzie ułatwiać zauważenie plam oraz zniszczeń. W przypadku gogli powinny przylegać mocno do twarzy i chronić przed opryskami ciał stałych oraz szkodliwymi gazami. Warto zaopatrzyć się w ,rękawice ochronne, a długie włosy zawsze należy spinać.

Utrzymanie laboratorium w czystości i porządku poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo. Plecaki nie mogą leżeć pomiędzy stanowiskami. Ich miejsce jest zawsze w szafkach specjalnie dla nich wyznaczonych. Zabronione jest przychodzenie w kurtkach i bluzach. W laboratorium należy wystrzegać się pracy z niesprawnym sprzętem. Wypadki w tych miejscach pracy często spowodowane są pośpiechem. Surowo zabronione jest jedzenie i picie, a także używanie naczyń laboratoryjnych w celach konsumpcyjnych. Wychodząc z pracowni należy umyć dokładnie ręce. Praca z substancjami chemicznymi należy do bardzo niebezpiecznych i trzeba zwrócić uwagę, aby nie wdychać szkodliwych oparów.

Do zlewu nie wolno wrzucać wszelkiego rodzaju bibuł, sączków, zapałek i szkła. Takie odpadki powinny mieć swój pojemnik do składowania. Stężone roztwory kwasów i zasad są na tyle niebezpieczne, aby unikać ich wylewania do zlewu. Substancje łatwopalne zaś muszą być przechowywane w specjalnych kanistrach. Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawa w działalności laboratorium. Aby zapewnić bezpieczeństwo w pracowni należy opracować właściwe procedury postępowania. Przestrzeganie zasad bhp przez pracowników laboratorium spowoduje, że inspekcje zewnętrzne będą odbywać się bardzo rzadko.

Urządzenia laboratoryjne a bhp

Dbając o poszerzanie wiedzy pracowników laboratorium eliminuje się jednocześnie ryzyko zatrzymania pracy, ze względu na awarię urządzeń laboratoryjnych. Zdecydowanie najważniejszą zaletą dbałości o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest oszczędność środków. Kontrole, podczas których nie stwierdzone zostaną usterki, nie wymagają opłaty. Urządzenia laboratoryjne to poważna sprawa. Praca z nimi wymaga wcześniejszej nauki o bhp. Nie ma nic gorszego dla pracodawcy, jak pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim po przebytym wypadku. Bezpieczna praca w laboratorium wymaga więc takiej samej wiedzy na temat bhp, jak w innych zakładach pracy. Stworzenie przez pracodawcę odpowiednich warunków technicznych spowoduje, iż w razie awarii nie dojdzie do większych strat materialnych oraz uszczerbku na zdrowiu pracownika.

W przypadku awarii lub wypadku przeszkolony pracownik, posiadający odpowiednią wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie w stanie ocenić ryzyko podczas wykonywanej pracy. Przestrzeganie zasad, które wynikają z przepisów bhp to obowiązek spoczywający na pracodawcy. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle istotne dla pracowników pracujących w niebezpiecznych miejscach, takich właśnie jak laboratoria chemiczne. Ważne jest, aby pracodawca zapewnił instrukcje stanowiskowe oraz obsługi maszyn i urządzeń laboratoryjnych.